Uw Business:

 • Vuurvaste Stenen >>>

  Vuurvaste Stenen

  Streeft u ernaar de meest hoogwaardige stenen voor cementovens of staalovens te produceren? Of werkt u aan de ontwikkeling van nieuwe vuurvaste materialen om aan de wensen van uw klanten te voldoen?

 • Pulp Bleken >>>

  Pulp bleken

  Bent u op zoek naar een nieuwe duurzame bleektechniek die dankzij geoptimaliseerde processen tevens kostenbesparing oplevert?

 • Wegenonderhoud >>>

  Wegenonderhoud

  Bent u verantwoordelijk voor gladheidsbestrijding? Of zoekt u naar effectieve methoden om problemen met (fijn)stof op en langs wegen te verminderen?

 • Olie- & Gasindustrie >>>

  Olie- & Gasindustrie

  Gebruikt u magnesiumchloride en/of calciumchloride bij de exploratie of exploitatie van olie- of gasbronnen?

 • Voedingsadditieven >>>

  Voedingsadditieven

  Gebruikt u calciumchloride , bijvoorbeeld bij de productie van kaas of bier?

 • Overige toepassingen >>>

  Overige toepassingen

  Bent u verantwoordelijk voor de behandeling van (industrieel) afvalwater en rookgassen met het oog op milieurichtlijnen? Gebruikt u hoogwaardige calcium en magnesiumchloride voor kunstmest of veevoeders of kent u de werking van zuiver magnesiumchloride in cosmetische, medische en wellness-toepassingen?

Onze Oplossingen:

Magnesium Oxide (MgO)Magnesium Chloride (MgCl2)Calcium Chloride (CaCl2)Magnesium Hydroxide (Mg(OH)2)
Nedmag - Getting you closer to perfection
Open sitemap >>> Close sitemap >>>